Inlägg

Taxi Teheran av Jafar Panahi

Det är lite omtumlande att se den här filmen. En iransk regissör agerar taxichaufför och åker om kring och tar upp folk som han filmar. Glimtar och fragment ur livsöden i en helt annan kultur. Gripande och dråpligt på samma gång på ett högst förvirrande sätt. Inte minst är det dramaturgiskt förvirrande. En blodig trafikolycka, en kraschad guldfiskskål, en man som säljer svarta dvdfilmer, allt fladdrar förbi utan den amerikanska filmens sätt att förebåda, förklara och följa upp. När "chaufförens" kavata systerdotter dyker upp och själv börjar filma, och dessutom vill tillrättalägga sin "bild" av samhället, får allt också ett lager av metafiktion. Smärtsam blir det förstås när Nasrin Sotoudeh leende sveper in med rosor i famnen och sitt starka engagemang.
Eftersom jag nyligen sysslat med Bellman och hans tid så slår det mig att det finns många paralleller i regissören Jafar Panahis bild av Teheran och Bellmans bild av Stockholm. De där hisnande kombinationerna av dram…

Egocentrisk historiesyn

Bild
I ett avsnitt av Den svenska musikhistorien (med fokus på den nutida populärmusikens etikettförvirring) berättar Anna Charlotta Gunnarson lite om hur urvalet till Swedish Music Hall of Fame går till. Juryn vill välja en ”bukett” av artister och musikskapare från olika genrer från 20-talet och framåt, berättar Gunnarson. Och dessa artister ”måste ha nån form av relevans idag” – urvalet ”ska säga något om vår samtid nu”. Utan att specifikt diskutera Swedish Music Hall of Fame, vill jag lyfta fram denna jurys kriterium som ett tydligt exempel på hur förvrängd historiesyn vi har idag. Precis som samhället i övrigt är historiesynen egocentrisk. Historien är bara ”relevant” om den svarar upp till vår tids ideal och ideologier. Historia som man inte kan ”känna igen sig i” och ”identifiera sig med” sållas bort, eller i vissa fall döms ut som kränkande. Så formas en historiebild utifrån dagens känslor, vilket aldrig gynnar utveckling och nyskapande utan förstärker det ”modernas” konformitet. …

Värmen från ett andetag hundratals år bort

Bild
Arbetar just nu med en föreläsningsserie om musikhistoria. Varje gång jag "går in" i en tidsepok och försöker förstå tidsandan blir jag liksom överväldigad av livet, nästan hjärtslitande "förälskad". Alla dessa komplexa människor som andats samma luft som jag. Alla dessa drömmar, all sorg och fruktansvärd plåga som denna jord har burit. 
Men konsten måste vara det mest finurliga människan uppfunnit. Ett konstverk, musikstycke och dikt kan vara ett fönster på glänt till förståelsen. Plötsligt möter man en annan människas blick, hundratals år bort. Anar värmen från ett andetag. 
Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela. Om en jordklump sköljs bort av havet, blir Europa i samma mån mindre, liksom en udde i havet också skulle bli, liksom dina eller dina vänners ägor; varje människas död förminskar mig, ty jag är en del av mänskligheten. Sänd därför aldrig bud för att få veta för vem klockan …

Gösta Ekman den äldre - hemmahosreportage ur Filmen, 1919

Bild
Mitt barndomshem rymmer ett oöverblickbart antal böcker efter flera släktens, flera generationers samlande. Allt från Bibeln till Det bästa, allt från husdjursuppfödning till Strindbergs samlade verk, lagböcker, visböcker, poesi, romaner, uppslagsverk - allt. Min dröm är att göra ett riktigt bibliotek i huset, så att man får en överblick över alla ämnen och författare. 
Idag plockar jag fram en bok som kommer från Antikvitetshandeln som min farfar drev i Sandviken i början av 1900-talet. Boken är en inbunden utgåva av tidskriften Filmen årg. 1 och 2, sannolikt från 1918-1919, Albert Bonniers Förlag. 
Tidskriften är fylld av vackra ansikten i stilfulla poser, idolporträtt, reportage från filminspelningar, filmstjärnetävlingar och insändare. Tonen är servilt putslustig och allt utstrålar MONDÄNITET och världsvana. De flesta namn och ansikten är bortglömda idag, men ibland dyker ett och annat namn upp som kom att få en bestående plats i filmhistorien. Här ett artigt hemmahosreportage (ur …

Varför ser världen ut som den gör idag? Förslag till en ny programserie.

Bild
Dagens samhällsdebatt är till största delen uppbyggd av åsikter och känslor grundade på personliga erfarenheter, det vill säga "jaget" och dess snäva omkrets. De djupgående analyserna och de långa historiska perspektiven lyser med sin frånvaro. Jag längtar efter - det BEHÖVS - en programserie på TV där historiker och andra experter förklarade och diskuterade, ur ett brett idéhistoriskt perspektiv, den HISTORISKA BAKGRUNDEN till aktuella händelser, fenomen och konflikter i världen. Alltså en reflekterande programserie där man får en DJUPARE FÖRSTÅELSE för varför samhället ser ut som det gör idag. Det skulle inte vara ett debattprogram, men flera olika teorier och synsätt skulle komma till tals. Olika typer av historiker liksom filosofer, arkeologer, antropologer, litteraturvetare, konstvetare, musikvetare etc. (beroende på vad det handlade om) kunde vinkla temat utifrån sitt ämne eller belysa enskilda detaljer i den större kontexten.  
Kan någon ordna det?

Nya boktitlar: Den sista akten och Glimtar av människoliv

Bild
Två nya boktitlar hos Sköna konster förlag:
Den sista akten - Kriget på västfronten 1918 av Gunnar ArtéusBaksidestext:
Första världskriget avgjordes på västfronten 1918. Detta världshistoriska drama skildras sakkunnigt och fängslande i denna bok. På ett lättillgängligt sätt presenteras för svenska läsare forskningens aktuella bild av kriget. Framställningen är främst inriktad på att utreda två grundläggande frågor: varför misslyckades de tyska offensiverna? Och varför blev den följande allierade offensiven så framgångsrik? Dessutom porträtteras de högsta militära befälhavarna psykologiskt och som strateger. Glimtar av människoliv - Essäer av Gunnar ArtéusBaksidestext:
Gunnar artéus är en ovanlig historiker. Hans stora forskningsinsats ligger inom militärhistorien i vid mening. Men han är också poet, har gett ut diktsamlingar och översatt andra poeter som Rilke och Yeats. Och han är heller inte någon traditionell militärhistoriker. Han har visserligen skrivit om strategi, generaler och kr…

Vi går i det förflutnas fotspår - betydelsen av historiekunskap

Bild
När vi tänker på det förflutna, vår historia, "ser" vi den gärna som något som ligger BAKOM oss, något vi kan stänga dörren om och lämna. Men jag tror att det finns en poäng med att "se" historien på ett annat sätt - som något vi aldrig kan komma förbi. Vi går i det förflutnas fotspår. Vi som lever nu går EFTER den långa rad av liv som gått FÖRE oss, vare sig vi vill eller inte. De stigar vi vandrar har andra trampat upp. Vi tror gärna att vi är självständiga och fria, men den som saknar kunskap om historien är inte fri i sitt vägval. Oreflekterat trampar man på i gamla spår (för att det känns tryggt) eller hamnar på villovägar utan riktning (för att man vill gå "sin egen väg"). Men med andra ord låter man vanan eller slumpen styra ens liv. I överförd bemärkelse gäller detta också det historielösa samhället, som i strävan efter modernitet gång på gång tvingas uppfinna hjulet. 
Många av oss anser det viktigt att respektera andra människor, oavsett kön, hudf…