Willy i Bygglov

Han spankulerar där som programseriens lille tomtespelevink och gör ärenden. Plötsligt, som i förbifarten, citerar eller travesterar han - på en utdöende stockholmska - något ur Bibeln eller Shakespeare eller en bortglömd schlager från 30-talet. Ingen annan i programmet förstår någonting. Här finns en naturbegåvning som kanske aldrig någon har förstått sig på.

Kommentarer