Livets gåtor Jane Austen av Vivi Edström

Ibland bjuds man på en liten lycka. Utan att ha beställt den damp en bok från Böckernas klubb ner i brevlådan - Livets gåtor; Jane Austen av Vivi Edström. Kanske borde jag ha blivit irriterad men bokens sinnlighet och titel väckte något inom mig - en lust? Efter en arbetsam vår med färdigställandet av en doktorsavhandling fann jag mig i juni, efter disputationen, i ett tillstånd av apati och nedstämdhet. Skulle jag någonsin kunna skriva mer? Sommaren låg het, platt och intetsägande framför mig.

Så fick jag Edströms bok i min hand och något hände. På pärmens insida breder Brighton Beach ut sig via John Constables vackra målning från 1824. Havets friska bris, rullande vågor och måsars skri. Så öppnar sig horisonten. En inbjudan till läsaren till det förgångna, men också till det oändliga landskapet - litteraturens värld och vår egen fantasi. Pärmens bakre insida är en bild av det till synes motsatta, det privata, intima, men också ett mikrokosmiskt fantasilandskap - ett lapptäcke sytt av Jane Austen, hennes mor och systrar. Så inramas boken av den privata, strukturerade sfären och den vilda frihetens landskap (i genusperspektiv: det kvinnliga mot det manliga) - spännvidden i Jane Austens författarskap, vilken Vivi Edström så vackert visar inte enbart är motsägelsefull.

Utsträckt på uteplatsens soffa har jag så låtit mig förföras av bokens yttre och inre sinnlighet. Bokens format är tilltalande opretentiöst och praktiskt - något mindre än en vanlig roman men bredare än en pocket. Typsnittet lättläst och kapitlen korta. Jag älskar denna estetiska enkelhet. Det behändiga är en artig gest mot läsaren. (Tung och ogenomtränglig litteratur kan för mig te sig som en perversion.) Som extra bonus finner läsaren även bilder - Austens porträtt, tidiga manuskript, filmbilder, teckningar och foton från viktiga platser i Austens romaner. Bilder ger en extra dimension till böcker. Inte alltid nödvändiga men som extra karameller att njuta.

Så låter jag mig virvlas in i Jane Austens värld - denna spännande tid mellan upplysning och romantik då så mycket i vår kultur etablerades och ett nytt, modernt samhälle växte fram. En stor bedrift i Edströms bok är hur hon visar på hur tiden, samhället och politiken indirekt speglas i Jane Austens böcker trots att det på ytan endast kan handla om kvinnor som sitter och syr, väntar och konverserar.

Nu ska jag erkänna något - jag har aldrig läst en bok av Jane Austen. Som tonåring trodde jag blint på min favoritförfattarinna Charlotte Brontë som hävdade att Austen var tråkig. Kanske var det Brontës revolt mot den äldre litterära generationen. (Det skulle ha varit intressant att veta Edströms åsikt om systrarna Brontës utpräglat romantiska böcker.) Hur som helst fick det mig att avstå. Jag har dock gjort ett försök på engelska där språket troligtvis satte hinder för mitt engagemang. Jag har naturligtvis också sett en hel del filmatiseringar och även om jag knappt läst något av Austen så har jag instinktivt kännt att vissa filmer har varit för romantiserade - något Edström också påpekar. Kyssar är bannlysta - laddningen skall finnas i ögonkast, kroppshållning och hastiga beröringar, (det gäller i och för sig även filmatiseringar av böcker från romantiken). Ang Lees Förnuft och känsla, Roger Mitchells Övertalning och TV-serien Stolthet och fördom är de bästa jag sett. Dessa filmer räcker som bakgrundskunskap för att jag skall sugas in i Edströms entusiasm - just den befriande entusiasm och det personliga tilltal som jag blivit så svältfödd på inom den akademiska världen. Och detta skrivet av en professor! (Vissa pretentiösa recensioner och bloggare kritiserar förnumstigt Edströms entusiasm - men är det något vi lider brist på i den svenska finkulturen så är det översvallande passion inför äldre populär kultur.)

Edström inleder med att resa i Austens fotspår - platser i Austens liv och författarskap. Greppet att föra in sin egen reseupplevelse som en introduktion väcker också min reslust - såväl till England som in i boken. Hela boken är egentligen ett sökande efter Jane Austen både som författare och människa. En och en analyseras romanerna på ett inkännande, personligt sätt. Edströms berättarröst är varm, klok och glad - den bästa pedagog man kan tänka sig. Hon gör inga hisnande spekulationer men tolkar ändå fritt - som man kan kosta på sig då man skriver populärvetenskapligt med en gedigen vetenskaplig kunskapskälla att ösa ur. Återberättandet av romanerna byggs upp spänningsladdat med små medel. Historiska fakta blandas med intrig och tolkning - både Eströms egna men till stor del även tidigare Austen-forskning. Roligast och mest spännande blir analyserna av de romaner jag sett filmade. (I de övriga romanerna som jag inte är så bekant med blir, liksom så ofta i brittisk litteratur, personer och namn svåra att hålla reda på.) Här finns också några avslutande kapitel om vad som i Austens romaner sägs om tidens mans- och kvinnoroller, dess fostran och liv som ogifta och gifta. Och till sist något mer om Austens skrivsätt. Om jag bara skulle få önska något så vore det fler direkta citat från Austens egen penna - som visar rent konkret hennes skrivsätt. Men på det stora hela är det en fantastisk lärobok - i dess riktiga betydelse. En bok som väcker lust - lust att veta mer, resa i tid och rum, läsa - och att skriva själv.

Kommentarer