Huset som är jag

Det här huset är jag. Slitet, gömt och skambelagt. Utblicken dold bakom nylon. Fönstren under taken igensatta, blinda. Hela utsidan ett öppet sår. Tusen saker, slängda, gömda, trasiga i lådor och skåp. Rum på rum fyllda av mättad tystnad. Dammet ligger stilla, andas bara stötvis. Nu köper jag huset i skogen.

Kommentarer