KAMPSÅNG

Det finns vissa typer av sammanslutningar, grupper eller rörelser man bör undvika. Det kan vara religiösa eller politiska grupper - rasistiska och fundamentalistiska rörelser, vissa feministiska och vänsterorienterade grupper, men även andra sammanslutningar dolda bakom mer harmlösa fasader. Dessa grupper har vissa gemensamma nämnare:

En uppdelning av verkligheten i ett ”vi” och ett ”dom”. T.ex. ”vi svenskar, de där invandrarna”, ”vi frälsta, de ogudaktiga”, ”vi kvinnor, de där männen”, ”vi arbetare, de där direktörerna”, "vi folket, de där politikerna".

Fördomar om ”dom andra” t.ex. "utlänningar är kriminella", "ofrälsta är syndiga", ”män har ingen simultankapacitet”, ”de rika skor sig på de fattiga”.

En utopisk vision som rörelsen bygger på. T.ex. "en värld där alla folk bor för sig utan att blanda sig med varandra", "en värld där alla är frälsta", "en värld där alla delar på makten och ägandet", "en värld där kvinnor och män är lika och beter sig på samma sätt".

Ologiska och ovetenskapliga argument som gynnar deras idéer och ofta är väldigt slagkraftiga, som t.ex.”gör du inte som vi säger kommer du till helvetet”, ”om invandrarna försvann får vi svenskar det mycket bättre”, ”män gynnar andra män i arbetslivet för att förtrycka kvinnor”, ”om direktörerna på alla företag avstod från en del av sina löner skulle vi få mer pengar till sjukvård och skola”.

Lockar svaga och unga personer som inte vill tänka själva, är otrygga utan en grupp och som vill gömma sig bakom andras åsikter.

Prioriterar gruppen/kollektivet framför individen.

Kommentarer