Fem stora författare - Andhé, Antti, Claesson, Evander och Malmsten

Fem stora författare - Stefan Andhé, Gerda Antti, Stig Claesson, Per Gunnar Evander och Bodil Malmsten. Alla dessa läste jag första gången när jag var i en formbar ålder, någonstans mellan 15- och 25-årsåldern. Alla har de det gemensamt att de ofta skriver knappt, med korta, starka meningar. Var och en har sin "egna" dialekt. Med en till synes enkelhet beskrivs det nära, "jordliga", aviga och ömma. Alla säger de något insiktsfullt om vår svenska kultur, speciellt om det som gått förlorat, på gott och ont. I vissa stunder är det smärtsamt tragiskt - men alltid uthärdligt. Små ord och mellanrum skapar en mångbottnad humor och ljusa livsstråk av hopp. Ofta svindlande poetiskt.  Så fort jag börjar läsa någon av dessa författare börjar det klia i kreativiteten (:-S).

Kommentarer