Inlägg

Visar inlägg från november, 2009

Liberaces lekfulla mix mellan konstmusik och populärmusik

Bild
Apropå mitt inlägg om Chopins preludium och Jobims Insensatez har jag nyss hittat ett klipp med Liberace där han spelar Månskenssonaten och Insensatez "samtidigt". Kopplingen är inte alls lika tydlig mellan dessa verk som mellan Chopin och Jobim men visar ändå på Jobims konstmusikaliska grund. Det är inte heller Liberaces största stund (även om alla hans stunder på scenen är "stora"); jag föredrar när Liberace spelar verk som Humoresque, Chopsticks eller La Cucaracha där det konstmusikaliskt eleganta, storslagna och det populärmusikaliskt rytmiska, lekfulla smälter samman på Liberaces oefterhärmliga sätt. Här finns varken någon pretentiös seriositet eller ungdomlig rebelliskhet bara Liberaces nästan barnsliga förtjusning i musiken och sin publik. Samtidigt var Liberace verkligen ett barn av sin tid - blandningarna mellan det konstmusikaliska och populära var typiskt för melodins epok. Ingen har dock blandat boogie woogie och konstmusik på Liberaces totalt hämningsl…

Idag dånade mistluren genom dimman.

Idag dånade mistluren genom dimman. Stockholm låg inbäddad i ett vitt töcken. Båtar, Nationalmuseet, Waldermarsudde bara anades som en hastig akvarell. Tusentals ljusglimtar och rosiga kinder mötte på promenaden längst vattnet. Bereden väg för herran! Berg, sjunken, djup, stån opp. Vi tände tre ljus i kyrkan, ett för pappa, ett för Harry, ett för Tristan. Min religion finns inte i skriften men det finns en ömhet i de blankslitna bänkarna, det kalla stengolvet och orgelns hyllande tordönstämma. Jag böjer mitt huvud i respekt. Hosianna, Davids son, välsignad vare han. Snart kommer kylan. Mistluren varnar. Det är Advent.

Ideologi och forskning

Min vetenskapssyn är präglad av mitt intresse för idéhistoria. Jag har en pragmatisk syn på vetenskap och tror inte att enstaka teoribildningar kan gälla för hela humanvetenskapen. Jag har ett kritiskt förhållningsätt till en allt för stark tilltro till ideologiskt färgade teorier och dess auktoriteter. Teorier bör användas som ett redskap för att förstå verkligheten. Idag tycks delar av verkligheten väljas och formas för att bekräfta vissa teorier. Forskningen kring populärmusik utgår ofta från ett ideologiskt tänkande istället för en öppen vilja att förstå det som varit och är. Studiet av blues och jazz, exempelvis, förknippas i allmänhet med studiet av en afroamerikansk kultur och det afrikanska arvet, som en senkommen upprättelse för dessa förtryckta grupper. Att framväxten av dessa genrer är betydligt mer komplex och troligtvis rymmer influenser från andra etniska grupper och en europeisk tradition har till stor del ignorerats. Populärmusikforskningen har också gärna ägnat sig åt…

Har ni åkt genom Hofors?

Bild
Något som verkligen saknas i Sverige är de opretentiösa mötenas offentliga rum - som den brittiska puben som finns i varje liten samling av stenhus i England. En social plats där ung som gammal kan slå sig ner för att äta en bit, ta en öl och sedan gå hem - utan krav på att stämma träff för "att tala ut" eller "gå vidare hem till dig eller mig" eller ens att prata med någon alls annan än bartendern. Jag vill bara sitta i en trivsam samvaro och titta och tänka. Inget  kalt, plastigt, stålaktigt och minimalistiskt rum. Bara en brasa eller levande ljus, en enkel soffa, en enkel meny och ett trevligt bemötande. Ingen snorkighet eller hippa servitörer med trasiga jeans som tar förödmjukande mycket betalt. Bara lugn och ro. Lyssna och vara artig. Tala om vädret eller livets förgänglighet och glädje. Sen går jag hem. För att komma tillbaka imorgon. Se samma ansikten och känna trygghet och delaktighet i en tyst gemenskap. Jag längtar dit.
På resa genom Sverige fryser jag. T…

Det genuina - en illusion

De flesta musikgenrer – inom folkmusik, populärmusik och konstmusik – har utvecklats efter hand i en oöverskådlig blandningsprocess utan någon medveten skapare. Var i denna blandningsprocess som ett genreepitet är som mest ”rätt” är en fråga om ideal och tycke. Den del i blandningsprocessen som man brukar kalla ”genuin” är oftast den äldst skönjbara, vilket alltså i själva verket bara handlar om en fas i den musikaliska utvecklinigsprocessen. Tro alltså inte på "kännare" som säger sig veta hur en genuin polska låter eller sådana som med bestämdhet hävdar att bara en viss typ av musik kan kallas äkta jazz.

Populärmusikens myt

Jag måste här citera en av den nutida musikvetenskapens största, men kanske mest ignorerade namn, Peter van der Merwe, som i bara några få meningar krossar myten om vår "moderna" populärmusik. Jag njuter varje gång jag läser det...
With the publication of the first blues the materials of the twentiethcentury popular composer were complete. Since then popular music has helped itself to various folk styles, taken hints from classical music, and combined existing styles in all sorts of ways. It has striven to maintain a sens of breathless novelty. But it has come up with nothing that, fundamentally, cannot be traced back to 1900 or earlier.
(Ur Origins of the Popular Style av Peter van der Merwe, 2002 s. 286)
Jag upprepar: "But it has come up with nothing that, fundamentally, cannot be traced back to 1900 or earlier."
Det han säger gör inte populärmusiken sämre men det visar hur viktigt det är att inte tro att något har större värde bara för att det är "modernt"…