Populärmusikens myt

Jag måste här citera en av den nutida musikvetenskapens största, men kanske mest ignorerade namn, Peter van der Merwe, som i bara några få meningar krossar myten om vår "moderna" populärmusik. Jag njuter varje gång jag läser det...
With the publication of the first blues the materials of the twentiethcentury popular composer were complete. Since then popular music has helped itself to various folk styles, taken hints from classical music, and combined existing styles in all sorts of ways. It has striven to maintain a sens of breathless novelty. But it has come up with nothing that, fundamentally, cannot be traced back to 1900 or earlier.
(Ur Origins of the Popular Style av Peter van der Merwe, 2002 s. 286)
Jag upprepar: "But it has come up with nothing that, fundamentally, cannot be traced back to 1900 or earlier."
Det han säger gör inte populärmusiken sämre men det visar hur viktigt det är att inte tro att något har större värde bara för att det är "modernt" och gjort idag. Säger man så avslöjar man enbart sin stora historielöshet. Jag älskar populärmusik, men ganska sällan "det senaste" - det mesta har man ju liksom hört förr...

Kommentarer