Rättrådig Hägglund

Jag är inte kristdemokrat men hyser respekt för Göran Hägglund som vågade starta en kulturdebatt förra året där han gick till attack mot kulturvänstern. Det massiva hån som drabbade Hägglund från nämnda håll bevisar hur rätt han hade. För visst är det ett märkligt samhälle vi lever i där traditionella värdegrunder och traditionella estetiska ideal upplevs provocerande bland större delen av kulturetablissemanget? De sidor av ovetenskap, likriktning och till och med intolerans som finns i rådande anti-norm-normsystem kom aldrig fram i den ytliga debatt som följde i massmedia.

I debatten om varat eller ickevarat av en tänkande höger visar Hägglund i dagens SVD än en gång prov på rättrådighet. Det är precis den här typen av konkreta resonemang kring ideologier, som Hägglund visar fram, som jag vill efterlysa hos alla partier - liksom i den kulturella och samhälleliga debatten i stort (ett ämne jag berört här och här - men inte här). För att tala med Martin Ljung: Det är dags nu!

Kommentarer

... och vi SKA klara av'et!