Inlägg

Visar inlägg från april, 2010

Patient

Jag har nu gjort fem kirurgiska eller narkoskrävande ingrepp på Södersjukhuset. Alla relaterade till samma problem. I fyra fall av fem har jag varit knuten till samma avdelning. Varje gång har jag blivit behandlad av olika läkare. Varje gång har jag fått återberätta hela min sjukdomshistoria. Varje gång har man bedömt mitt tillstånd på olika sätt. Finns det inga journaler längre? Var finns helhetstanken? Min anonymitet är total just då jag behöver någon som vet vem jag är och vad jag har gått igenom.