Kommunikation


Jag tänkte att jag skulle bli författare
Men jag var tyst
Jag tänkte att jag skulle bli tonsättare
Men jag var tyst
Hur låter tystnadens tema?
Vem lyssnar?

Bakom tankestrecket ryms allt
- skapandet kan inte bli friare än så

Kommentarer