Tidningen Vi tar ställning mot monarkin

Tidningen Vi går prudentligt ut med sitt överlagda val att inte skriva något om det kungliga bröllopet.  "Monarkin är djupt odemokratisk" och "vi vill undvika den underdånighet som monarkin för med sig", förklarar chefredaktören Anneli Rogeman. Efter detta uttalande kan man fundera över valet att publicera ett långt fotoreportage kring främmande kulturers tro: Tro kan flytta berg av Giorgia Fiorio. Ann Lagerströms text till fotoreportaget utmynnar i att hon drar alla symbolhandlingar i alla kulturer över en kam - allt är en rit. Och visst kan man se det så. Men för den skull är inte alla symbolhandlingar lika bra eller dåliga.

Fotografen Fiorio förklarar att hon längtat efter att "undersöka något allmängiltigt hos människan, något bortom ras, kön och social tillhörighet." Hon förstod snart att uppdraget var personligt: "det handlade om mitt eget sökande". Projektet fick heta "Gåvan" eftersom det handlade om "att be om, få och tacka..." - och till sist förstod hon att det är "kroppen som är mysteriet". Fiorio avslutar det hela med de poetiska orden: "Alla resor har fått mig att förstå att världens religioner, alla riter, är olika språk för samma sak". Visst låter det fint - eller rättare sagt NEW AGE-mässigt - men bilderna talar sitt tydliga språk. Vad religion handlar om rent konkret är självspäkning, självplågeri, djurplågeri, besvärjelser och misshandel - en underdånighet oändligt mycket starkare och farligare än vad monarkin för med sig. Och dessa grymheter är som störst i de kulturer där demokrati och liberalism inte är utbredd. Alla kulturer, traditioner och religioner är faktiskt inte lika bra ur ett humanistiskt synsätt. Men tidningen Vi verkar tycka att det är fascinerande med alla traditioner - så länge det inte handlar om våra egna, gamla borgerliga.

Kommentarer