Förfallen skönhet

Bryssel känns som en stad som ingen tar hand om. Ingen ger ömhet och omsorg. Gatorna smutsiga, besudlade och sparkade på. Väggarna slagna och såriga. De poshiga butiksgatorna och EUs stål- och glaskolosser utgör en märklig kuliss. Bakom kulissen förfaller sekelskiftets skönhet. Skymfad och bortglömd. Vill varken flamländarna eller vallonerna ta på sig ansvaret att bevara sin gemensamma historia? Vad händer med människor i en sådan stad? Vad händer bakom de fördragna gardinerna?

Kommentarer