Kan du höra kompositörernas släktskap?

Jämför följande tredjesatser ur kända pianokonserter:
  • Pjotr Tjajkovskijs pianokonsert nr 1 i Bb-moll, tredje satsen (1875)
  • Maurice Ravels pianokonsert i G-dur, tredje satsen (1931)
  • Sergej Rachmaninovs pianokonsert nr 2 i C-moll, tredje satsen (1901)
  • Sergej Rachmaninovs pianokonsert nr 4 i G-moll, tredje satsen (1926, reviderad 1928 och 1941)
  • George Gershwins pianokonsert  F-dur, tredje satsen (1925)

Låt gärna några medlyssnare gissa vilken pianokonsert som hör till vilken kompositör. Försök hitta påtagliga likheter eller skillnader. Leta typiska drag hos varje kompositör. Fundera över musikens "mening". Vad är det för "inre verklighet" - känslor - musiken uttrycker? Och vad säger musiken om den yttre verkligheten - tidsandan? Kan man höra vilket land kompositören kommer ifrån - vad säger musiken om den kulturen? Kan man dra paralleller till annan musik, andra konstformer? Låt musiken bli utgångspunkt för vidare och djupare diskussioner. Vad "säger" den här musiken dig? (Är ni entusiaster kan ni lyssna på flera olika inspelningar av varje konsertsats och lyssna efter skillnader i intepretens temperament och tidsideal.)
Kommentarer