Leggings i Bryssel

Den mest vanliga typen av leggings man ser här i Bryssel är WEGOMLEGGINGen. En av kommunens tyngsta uppgifter måste vara att få till trafiklogistiken vid alla vägreparationer. Man kan aldrig vara riktigt säker på att busshållplatsen står kvar där man lämnade den.
Foto: Johanna Broman Åkesson

Kommentarer