Nya sökmotorer kan lyfta Internet

Internet är ett fenomen som ständigt breddas och förmodligen även fördjupas - men hur väl speglas djupet på ytan? Får man inte ofta en känsla av att nästan allt på Internet är oseriöst, ytligt, bagatellartat? Det är  i alla fall det som syns mest och ibland känns det som att alla tar för givet att det ska vara så. Som en naturlag. Hur kommer det sig att det som är oseriöst tillåts att ta störst plats? Det som faktiskt är seriöst på Internet verkar  villkorslöst anpassa sig efter de "normer" och "regler" som växt fram i Internets jättebubbla av ytlighet. Som om en hel vuxenvärld har abdikerat och lite förnöjsamt "låter ungdomen sköta sitt", samtidigt som "de vuxna" vill vara med och leka lite på "ungdomligt" vis. De fyrkantiga tekniknördar som skapar Internets "plattformar" borde kanske kompletteras med människor som tänker strukturellt och intellektuellt på ett annat sätt, utifrån andra värderingar och synsätt.

Jag efterlyser en större stilistisk medvetenhet inom så kallade sociala medier och Internet överhuvudtaget. Vad jag har upplevt så är nästan alla indelningar och kategoriseringar över bloggar och websidor fokuserade på tematik och ämnen eller själva tekniken och mediet. Man delar in innehållet utifrån tekniker/medier som blogg, videoblogg, twitter, hemsida etc och därefter utifrån ämnen som inredning, politik, kultur, mode, musik etc. I vissa indelningar (som i min egen blogg) finns även underkategorier, taggmoln eller etiketter, där en mängd mer specifika ämnen syns. Via sökmotorer, som Google och topplistor av olika slag sker vidare indelningar i varje ämne utifrån popularitet. Den som söker kan alltså lätt hitta en mängd bloggar om specifika ämnen, och man kan snabbt utläsa vilka sidor som är mest populära. Men om jag vill veta HUR någon skriver, vilken PUBLIK det vänder sig till och vad som är SYFTET? Ja, då är sökmotorerna lika bra som en höstack man letar nål i. Hur många gånger har man inte surfat runt i jakt på fakta eller analyser kring ett ämne, hamnat på dubiösa eller bara tramsiga sidor och till slut tröttnat? 

Att samla alla olika typer av bloggar under beteckningen blogg är ungefär som att kalla all tryckt litteratur för böcker. Man får ett hum om själva mediet men knappast om dess innehållsliga kapacitet - eller rättare sagt - jag som läsare har ingen aning om jag har något intresse av det som står där. Att sedan utgå från bokens ämne - en bok om förslagsvis kärlek - säger heller egentligen ingenting (kan gälla både Nobelprisvinnare och Allersroman). Bland bloggar är exempelvis "inredning" en vanligt förekommande kategori. Men under denna rubrik kan dölja sig både de som skriver personliga anekdoter från hemmalivet (med vad vi kan kalla en "väninne"-läsekrets) och de som skriver mer neutrala reportage om möbler och design (vilket kanske fungerar mer som kunskapsupplysning). Kategorin "politik" kan på samma sätt dölja såväl seriösa politikerbloggar (med information och analys över världsläget) som kändisbloggar fyllda av hat och ogenomtänkta argument (i kanske provokativt syfte). Populariteten står i många fall inte på något sätt i paritet till sidornas kvalitet. Nu kan man naturligtvis inte mäta kvalitet men man borde kunna skapa nya eller fler nyanserade typer  av kategoriseringar som ger andra och mer träffsäkra sökresultat än vad som finns idag.

De flesta texter på Internet är skrivna i en stil som inte är mer svårdefinierade än att man kan använda väletablerade termer från litteraturvetenskap, språkvetenskap, retorik, kommunikation och journalistik mm. Nog har vi alla läst blogginlägg, hemsidor, twitter, till och med facebookinlägg, liknande det som kallas:
kåserinonsensparodiskissanekdotelegidrapaessähommage,
aforismironicollagemanifesteskapismdystopireferatrecension,
inre monologsjälvbiografipamflettcentrallyrikdiskbänksrealism,
historiettfaktapikareskreseskildringprosalyriksurrealism,
impressionismexpressionismchick litapokalyptik osv
Det mesta som skapas på Internet håller naturligtvis inte samma klass som det man förknippar med dessa beteckningar - men det är kanske dags att få skribenter och läsare att börja reflektera över Internets kvalitetsnivå. Andra blandformer och multimediala skapelser som växt fram specifikt inom Internet borde kunna analyseras och etiketteras på nya beskrivande sätt. Finns det forskning kring detta?

Att i etiketter och andra kategoriseringar blanda tematik och stil kan dock bli otympligt. Det bästa vore att, när det exempelvis gäller bloggar, kunna ha två typer av etiketter - en för tema/ämne (alltså vad det handlar om) och en för stil/form/genre (hur det hela är skrivet - den stilistiska tekniken). (Man bör dock vare medveten om att man inte alltid kan skilja mellan innehåll och form - egentligen ett djupt filosofiskt problem.) För att exemplifiera kan jag ge förslag på tänkbara stilistiska etiketter på några av mina egna inlägg:
Martin Ljung - den store: hommage; porträtt
Macaroner: kåseri; anekdot
Vit vinter: stämning; impressionism; prosalyrik
Kvinnliga mysterier: nonsens; kåseri
Bortglömda ord: fakta; nonsens
Vad är kultur?: essä, debatt; diskussion
Hej! - ett ord som kräver utropstecken: essä; debatt; diskussion
Även det föreliggande inlägget skulle kunna etiketteras som: debattinlägg eller diskussionsinlägg. Som jag visar i min faktiska etikettering kan en stor mängd blogginlägg också definieras som betraktelser. Jag sätter denna etikett främst på det jag uppfattar som lyriska betraktelser, men man kan även tänka sig att definiera inlägg som andra typer av betraktelser (alltså personliga reflektioner, tankar och åsikter kring företeelser). 

En sån här etikettering kräver ju att skribenten själv kan analysera det han eller hon skriver - och det är bra. Som det nu är ställs inga som helst krav på de som skriver på Internet. Med en stilistisk sökmotor faller de som inte kan eller vill etikettera sin stilistik bort ur just de listorna. Det borde dock också finnas möjlighet för läsare att hjälpa eller "rätta" skribenter i den stilistiska etiketteringen, vilket förhindrar slarv och bluff. En stilanalys är dock nästan alltid en tolkningsfråga och ibland är det svårt att sätta en helt korrekt stilistisk etikett på en text - många texter blandar ju stildrag. Men då fungerar det utmärkt att kunna sätta flera  olika etiketter. Man kan också ha en eller flera etiketter för blandstilar och experimentella stilar. För att få veta lite mer om stilistik kan man läsa om vad jag skrivit om humorn och stilistiken i Povel Ramels sångtexter, där finns exempel på tekniker och stildrag som kan återfinnas i många olika typer av texter.

Att veta, eller som skribent, bestämma en texts syfte kan vara mycket svårt. Man borde dock kunna sätta en generell etikett på vad man vill med sin blogg, hemsida eller sitt twitter. Man kanske vill: väcka debatt, roa, provocera, ge faktakunskaper, skriva dagbok, vara folkbildande, spana efter trender etc. Även detta efterlyser jag sökmotorer till. Dessa sökmotorer skulle även fungera utifrån vilken sorts publik skribenten vill ha (eller som kan tänkas vilja läsa det man skriver). Jag vänder mig exempelvis i denna blogg till vuxna, intellektuella, nyfikna läsare. Någon som modebloggar vänder sig kanske till unga, trendkänsliga läsare. Om man får andra läsare än vad man tänkt sig så är det bara att tacka och ta emot, men genom att definiera en tänkt läsare finns det större chans att man får fler nöjda läsare.

Sammanfattningsvis efterlyser jag alltså nya typer av kategoriseringar till det som publiceras på Internet och nya typer av sökmotorer som tar hänsyn till sidornas stil, syfte och publik. Ett slags varudeklaration. Om man förtydligar stil, syfte och publik blir sökningarna mer träffsäkra och de som skriver får fler - och "rätt" intresserade - besökare. En fördjupad och mer nyanserad kategorisering på Internet kan troligtvis även locka helt nya typer av skribenter och lyfta fram skribenter som tidigare "drunknat" i ytlighetsbubblorna. Förhoppningsvis kan även de som nu skriver bli mer medvetna om sitt skrivsätt och dess effekt. Kvalitetsnivån borde alltså kunna höjas.

Kanske har jag missuppfattat eller missat något väsentligt i Internets universum - upplys mig då eller kom med egna förslag på hur Internet kan bli tydligare och mer kvalitativ, eller kanske rättare sagt - tydligare i sin kvalitet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kommentarer

Christian sa…
Hej!
Bra inlägg. Håller med till stor del i det du skriver. Jag tror att det är väldigt typiskt för dagens samhälle att man ställer in siktet för att träffa många istället för att sätta korrekta etiketter för konkurransen är stor och syns man inte så finns man inte och om man har etiketter som är för specifika kanske de missas i sökmotorerna på internet (vad vet jag om sökmotorer, inte mycket.) Allt som är nytt blir snart gammalt och begravt på internet och tidningar, skribenter etc. vill synas och syftet är i mångt och mycket att få clicks(lite svengelska), att synas och att bli en snackis om än bara tills nästa snackis dyker upp. Tror att det tyvärr är en förbannelse som vi får lära oss leva med (och jag är själv skyldig till det...)

Mvh
Christian