KARAMELODIKTSTIPENDIAT PÅHITTAD I BELGIEN

ÅTERFÅS MOT BESKRIVNING
Juryn hemma i Sverige: "Var vad det nu vi ställde honom...?"

Kommentarer