Inlägg

Visar inlägg från juni, 2012

Timmarna av Michael Cunningham

Bild
Ett sinnrikt, mycket omsorgsfullt designat objekt med flera funktioner. En skulptur som kan snurras och betraktas från olika vinklar. Ett konstverk sammansatt av flera andra konstverk. Ett collage där alla delar pekar mot den gemensamma helheten. Genomtänkt och proportionerlig - från idé till utformning. Så är den här romanen. Vad som börjar i en roman slutar i en annan roman och däremellan finns flera historier, flera världar, flera sanningar som fogas samman i en komplex väv. Något givet syfte eller några givna frågor eller svar finns inte. Man kan både betrakta konstverket med kylig distans eller ana en religiös dimension (kyssen, offret, tretalet osv). Tolkningen är öppen. Mina reflektioner kring boken blir därefter - spridda skärvor, pusselbitar....
Tre dagar i tre kvinnors liv. Tre kvinnoöden ur tre tidsepoker under 1900-talet. Virginia Woolf, 1923 i England, landsortsby.  Laura Brown, 1949 i Los Angeles, förort Clarissa Vaughan (kallad Mrs Dalloway efter Virginia Woolfs romanka…