Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2013

Vardagsfilosofi

Bild
Jag älskar radio- och TV-program eller böcker som plötsligt får mig att stanna upp och plötsligt se sanningen tydligare. Just såna ögonblick ger livet mening. Gårdagens lärdomar och insikter (kanske inget revolutionerande eller ens nytt - men vidgande):
I verkligheten finns ingen berättelse. Livet är mer eller mindre sporadiska händelser och detaljer. Bygg därför inte upp din film (eller bok eller teaterpjäs eller livet - min anm) kring en berättelse, utan låt detaljerna berätta. (Fritt hämtat ur Mark Cousins insiktsfulla dokumentärserie The Story of Film avsnitt 8)Den ironiska generationen är inte ironisk - deras humor handlar om att ta avstånd från allt och inte ha några bestämda åsikter om nånting. Det är inte ironi (det är idioti - min anm.). Ironi är att framställa en åsikt eller en situation som dess motsats. (Fritt hämtat från Jonas Hallberg i det likaledes insiktsfulla radioprogrammet Oförnuft och känsla)Den fjärde väggen finns inte bara på teatern - den kan också vara högst n…