Inlägg

Visar inlägg från december, 2015

Mina olika masker i sociala medier - eller man har sina sidor

Bild
Jag har alltid varit lite avundsjuk på dem som i alla situationer är "sig själva" och lyckas vara lika inför alla. Själv spelar jag ett ständigt maskspel. Med god vilja kan man kalla det flexibilitet, fast snarare handlar det om rädsla. Det gäller också i sociala medier. Så här kan mina olika masker se ut:
Facebook - privatsida: Som "privat" är jag väldigt restriktiv med vad jag förmedlar på FB eftersom "vänkretsen" är så brokig; här samsas ju barn, släktingar, klasskamrater man inte träffat på 30 år, nuvarande chefer, kolleger och perifera intresseklubbens medlemmar. Jag blir blyg inför både "hög" och "låg". Varför skulle någon vara intresserad av vad jag gör eller tycker? Risken med att göra få inlägg är dock den att när man väl gör ett inlägg tenderar det att verka överdrivet viktigt.
Facebook - företagsida: Knutna till min företagssida är de som, i alla fall av snällhet, intresserat sig för den kultur jag sysslar med till yrket. Där…