Liv och Horace i Europa - den omöjliga frågan

- Vad har Goethe för relevans idag...för mig? frågar Liv Strömquist Horace Engdahl i programmet Liv och Horace i Europa. Denna fråga ringar in hela vår tids feltänkande. Ungefär som man under antiken och medeltiden trodde att jorden var universums centrum vilket allt kretsade kring, så tror vi idag att VÅR TID och JAGET är det centrala vilket allt annat måste förhållas till för att ha någon relevans. Konsekvensen av detta resonemang blir att allt som vår tid eller jaget inte kan relatera till blir oväsentligt. 

Livs fråga är omöjlig att besvara. Horace blir eftertänksam och säger:
- Att fråga efter relevans...det är som att vända på kikaren, allt som är stort blir litet. 
Och just så är det. Att fråga vad Goethe har för relevans idag, för mig, är som att fråga en annan människa:
- Vad har DU för relevans för MIG? 
Vi förminskar inte bara våra medmänniskor och det förflutna genom sådana frågor, vi förminskar även oss själva. En dag kommer även jag och min tid att tillhöra det förflutna. 

Verklig bildning eller medmänsklighet handlar aldrig om relevans. Universum är större än så. 

(Förövrigt är Goethe en stor pöt.)Kommentarer