Lilla ljudkalendern dag 20: bokstaven KLilla ljudkalendern dag 20: bokstaven K

  • Den 20 december år 1483 trycktes den första boken i Sverige, Dyalogus creaturarum moralizatus (Skapelsens sedelärande samtal), en bok med fabler, tryckt av magister Johann Snell på Riddarholmen. 
  • Idag är också Svenska Akademiens högtidsdag. Ordet är därför i fokus. Låt oss hylla det med snille och smak och en dikt om en av de allra äldsta formerna av folklig uttryckskonst, nämligen klottret.  
  • Diktens kontenta framträder fräckt och frankt om man läser den med eftertryck. 

Kommentarer