Lilla ljudkalendern dag nio: bokstaven A


Lilla ljudkalendern dag nio: bokstaven A
  • Anna-dagen firas med bokstaven A i fokus. Sannolikt en av de mest använda bokstäverna i svenskan.
  • Den här dikten anspelar både på bokstavens symbolik och visuella uppenbarelse.
  • Alfa är det grekiska alfabetets första bokstav (Alfa, beta, gamma, delta osv.). Termen har gett namn åt den vetenskapligt dubiösa beteckningen "alfahanne" för ledarindividen i en djurflock.
  • I överförd bemärkelse kallar man även vissa män för "alfahannar", ofta som en nedlåtande karaktärisering av en dominant, självgod man som tar plats i flera bemärkelser - "bredbent och kavat, blandar sig i allas prat". 
  • Min beskrivning handlar samtidigt bokstavligen om A - som ju står kaxigt bredbent, och faktiskt blandar sig i allas prat (åtminstone i just den meningen).
  • Generellt symboliserar A "förstklassiga" företeelser. Att tillhöra A-laget inom idrotten eller skolan är något positivt. Ironiskt har dock A-laget gett namn åt de oftast trasiga individer som uppehåller sig kring systembolaget ("alkoholistlaget")
  • De två sista raderna innehåller det som inom verskonsten kallas enjambement (överklivning). Frasen är oavslutad när raden bryts och fortsätter istället (kliver över) på nästa rad. När man läser dessa rader högt bör man betona "kapten, men" (och göra en liten paus) för att åhörarna skall uppfatta att det sedan rimmar på "benen".
  • Att A "har ett streck emellan benen" är ju uppenbart och visst inget att skämmas för.

Kommentarer