Lilla ljudkalendern dag sex: bokstaven X

Lilla ljudkalendern dag sex: bokstaven X
  • Bokstaven X har många användningsområden; ja, oändliga faktiskt, eftersom X kan symbolisera det anonyma eller obekanta. Inom matematik är X en obekant storhet eller variabel. Symbolen X används även för okända identiteter eller då man vill dölja någons rätta namn (typiskt för deckare där "Mister X" gärna förekommer).
  • En homonym är ett ord som (utan att uttal eller stavning förändras) har flera betydelser - som typ, här, sex.
  • "Kontext" är ett moderiktigt ord som oftast kan ersättas med "sammanhang". Dock inte i detta sammanhang.
  • Metriskt består dikten av blandad vers där man förenklat kan säga att båda stroferna börjar och slutar med en spondé (lång-lång) och däremellan är trokéiska.
  • Rimmönstret är lite trixigt och kan beskrivas som följande: ABBa ABCa

Kommentarer