Lilla ljudkalendern dag tio: bokstaven PLilla ljudkalendern dag tio: bokstaven P

Den som någon gång i framtiden tänkt sig att vinna Nobelpriset i litteratur får i dagens dikt några tips. Det första är av grundläggande konkret art, det andra handlar om den estetisk-filosofiska insikt alla skribenter, inklusive jag själv, någon gång måste drabbas av.

Kommentarer