Inlägg

Visar inlägg från 2017

Värmen från ett andetag hundratals år bort

Bild
Arbetar just nu med en föreläsningsserie om musikhistoria. Varje gång jag "går in" i en tidsepok och försöker förstå tidsandan blir jag liksom överväldigad av livet, nästan hjärtslitande "förälskad". Alla dessa komplexa människor som andats samma luft som jag. Alla dessa drömmar, all sorg och fruktansvärd plåga som denna jord har burit. 
Men konsten måste vara det mest finurliga människan uppfunnit. Ett konstverk, musikstycke och dikt kan vara ett fönster på glänt till förståelsen. Plötsligt möter man en annan människas blick, hundratals år bort. Anar värmen från ett andetag. 
Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela. Om en jordklump sköljs bort av havet, blir Europa i samma mån mindre, liksom en udde i havet också skulle bli, liksom dina eller dina vänners ägor; varje människas död förminskar mig, ty jag är en del av mänskligheten. Sänd därför aldrig bud för att få veta för vem klockan …

Gösta Ekman den äldre - hemmahosreportage ur Filmen, 1919

Bild
Mitt barndomshem rymmer ett oöverblickbart antal böcker efter flera släktens, flera generationers samlande. Allt från Bibeln till Det bästa, allt från husdjursuppfödning till Strindbergs samlade verk, lagböcker, visböcker, poesi, romaner, uppslagsverk - allt. Min dröm är att göra ett riktigt bibliotek i huset, så att man får en överblick över alla ämnen och författare. 
Idag plockar jag fram en bok som kommer från Antikvitetshandeln som min farfar drev i Sandviken i början av 1900-talet. Boken är en inbunden utgåva av tidskriften Filmen årg. 1 och 2, sannolikt från 1918-1919, Albert Bonniers Förlag. 
Tidskriften är fylld av vackra ansikten i stilfulla poser, idolporträtt, reportage från filminspelningar, filmstjärnetävlingar och insändare. Tonen är servilt putslustig och allt utstrålar MONDÄNITET och världsvana. De flesta namn och ansikten är bortglömda idag, men ibland dyker ett och annat namn upp som kom att få en bestående plats i filmhistorien. Här ett artigt hemmahosreportage (ur …

Varför ser världen ut som den gör idag? Förslag till en ny programserie.

Bild
Dagens samhällsdebatt är till största delen uppbyggd av åsikter och känslor grundade på personliga erfarenheter, det vill säga "jaget" och dess snäva omkrets. De djupgående analyserna och de långa historiska perspektiven lyser med sin frånvaro. Jag längtar efter - det BEHÖVS - en programserie på TV där historiker och andra experter förklarade och diskuterade, ur ett brett idéhistoriskt perspektiv, den HISTORISKA BAKGRUNDEN till aktuella händelser, fenomen och konflikter i världen. Alltså en reflekterande programserie där man får en DJUPARE FÖRSTÅELSE för varför samhället ser ut som det gör idag. Det skulle inte vara ett debattprogram, men flera olika teorier och synsätt skulle komma till tals. Olika typer av historiker liksom filosofer, arkeologer, antropologer, litteraturvetare, konstvetare, musikvetare etc. (beroende på vad det handlade om) kunde vinkla temat utifrån sitt ämne eller belysa enskilda detaljer i den större kontexten.  
Kan någon ordna det?

Nya boktitlar: Den sista akten och Glimtar av människoliv

Bild
Två nya boktitlar hos Sköna konster förlag:
Den sista akten - Kriget på västfronten 1918 av Gunnar ArtéusBaksidestext:
Första världskriget avgjordes på västfronten 1918. Detta världshistoriska drama skildras sakkunnigt och fängslande i denna bok. På ett lättillgängligt sätt presenteras för svenska läsare forskningens aktuella bild av kriget. Framställningen är främst inriktad på att utreda två grundläggande frågor: varför misslyckades de tyska offensiverna? Och varför blev den följande allierade offensiven så framgångsrik? Dessutom porträtteras de högsta militära befälhavarna psykologiskt och som strateger. Glimtar av människoliv - Essäer av Gunnar ArtéusBaksidestext:
Gunnar artéus är en ovanlig historiker. Hans stora forskningsinsats ligger inom militärhistorien i vid mening. Men han är också poet, har gett ut diktsamlingar och översatt andra poeter som Rilke och Yeats. Och han är heller inte någon traditionell militärhistoriker. Han har visserligen skrivit om strategi, generaler och kr…

Vi går i det förflutnas fotspår - betydelsen av historiekunskap

Bild
När vi tänker på det förflutna, vår historia, "ser" vi den gärna som något som ligger BAKOM oss, något vi kan stänga dörren om och lämna. Men jag tror att det finns en poäng med att "se" historien på ett annat sätt - som något vi aldrig kan komma förbi. Vi går i det förflutnas fotspår. Vi som lever nu går EFTER den långa rad av liv som gått FÖRE oss, vare sig vi vill eller inte. De stigar vi vandrar har andra trampat upp. Vi tror gärna att vi är självständiga och fria, men den som saknar kunskap om historien är inte fri i sitt vägval. Oreflekterat trampar man på i gamla spår (för att det känns tryggt) eller hamnar på villovägar utan riktning (för att man vill gå "sin egen väg"). Men med andra ord låter man vanan eller slumpen styra ens liv. I överförd bemärkelse gäller detta också det historielösa samhället, som i strävan efter modernitet gång på gång tvingas uppfinna hjulet. 
Många av oss anser det viktigt att respektera andra människor, oavsett kön, hudf…

Krönika i Kulturskolan Magasin nr 3 2017

Bild
Ny krönika där jag skriver om vikten av balans mellan idealism och realism och de dunkla drivkrafter som ofta finns bakom våra val...


Gycklarnas tid del 3 - Tre verk signerade Hasse Ekman och Povel Ramel

Bild
Ratataa eller The Staffan Stolle Story Ratataa är en episk berättelse om de två arketypiska kumpanerna Staffan (Ramel) och Vicke (Martin Ljung) på äventyr. Allt börjar i deras barndom 1891, på det spöklika Lewfverhielmska godset Svartö slott där Staffan är barn i huset och Vicke en statarpojke. Över släkten vilar Leipzigermässingens förbannelse och en dag dör hela familjen av ett förhäxat vin. Bara Staffan överlever. Han och Vicke blir bortadopterade till major Nibbing, vars nippertippigt plåstriga dotter Charlotte (Yvonne Lombard) är Staffans trolovade. Pojkarna växer upp och Staffan blir fänrik. Efter en avbruten duell med antagonisten och kvinnotjusaren Klåd Tränger (Ekman) måste Staffan och Vicke ge sig av till tropikerna där de nästan törstar ihjäl och Staffan sjunger självplågarvisan Ittma Hohah. Väl tillbaka i Sverige arbetar de på herrturken på unionsbadet och därefter i köket på restaurang Stångryttaren. En afton sätter sig Staffan vid pianot och sjunger Underbart är kort varv…

Gycklarnas tid del 2 - Gemensamma stildrag hos Hasse Ekman och Povel Ramel

Bild
Sagomotiv och naivism 1950-talen var i flera bemärkelser naivismens tid, med dimensioner av både nostalgi och rebelliskhet. Inom modernistisk lyrik var barnet och det ”barnsliga” ett ideal; många poeter hängav sig åt dadaistiska eller idylliska tonfall. Många estetiska konstformer inspirerades av primitivism och exotism. Populärkulturen uppfylldes samtidigt allt mer av den amerikanska ungdomskulturen med en annan typ av naivism, i noveltyvisor, tecknad film, banala schlager och sprallig rock. Denna tid var också, speciellt inom filmen, fylld av romantiserade bilder av sekelskiftet och det tidiga 1900-talet, både i USA och i Sverige, varvid dixielandjazz, barbershop och skillingtrycksvisor upplevde en revival. I denna naivistiska och romantiserade anda hämtade film-, musikal- och revymakare ofta motiv från sagans värld.
Ekman har i sina memoarer berättat hur han älskade klassiska barn- och hjältesagor. I sådana finns det ofta en kamp mellan gott och ont och en idealistisk syn på livet –…

Gycklarnas tid del 1 – Hur Hasse Ekman och Povel Ramel fångade och färgade 1950-talet.

Bild
1950-talets tidsanda Aldrig har tron på framtiden varit starkare och aldrig har kulturen varit så nostalgiskt tillbakablickande som under 50-talet. Alla de motstridiga krafter som sattes i rörelse under industrisamhällets framväxt i slutet av 1800-talet – tradition mot modernitet, stad mot land, framtidstro mot desillusion, det svenska mot det utländska, natur mot kultur – blev reella för alla svenskar under 50-talet och därmed starkt laddade. Ingen kunde undgå att påverkas av ekonomins uppsving, folkhemmets utbyggnad, utflyttningen från landsbygden, de växande städerna, den nya tekniken, den framväxande ungdomskulturen. Många såg ljust på framtiden, speciellt den unga generationen vädrade ett nytt, friare samhälle och lockades av amerikansk kultur – serietidningar, filmstjärnor, rockartister. De konservativa såg det nya och främmande som ett hot mot rådande värderingar och gamla traditioner. Den stora publiken lyssnade fortfarande helst på Jussi Björling, Evert Taube, Snoddas och Alic…

Nyckeln till nyfikenhet

Bild
I nya numret av Kulturskolan magasin(nr 1 2017) skriver jag i min krönika om de där "träpinnarna" som verkade så meningslösa i skolan men som kunde ha varit "Nyckeln till nyfikenhet".