Nya boktitlar: Den sista akten och Glimtar av människoliv

Två nya boktitlar hos Sköna konster förlag:

Den sista akten - Kriget på västfronten 1918 av Gunnar Artéus

Baksidestext:
Första världskriget avgjordes på västfronten 1918. Detta världshistoriska drama skildras sakkunnigt och fängslande i denna bok. På ett lättillgängligt sätt presenteras för svenska läsare forskningens aktuella bild av kriget. Framställningen är främst inriktad på att utreda två grundläggande frågor: varför misslyckades de tyska offensiverna? Och varför blev den följande allierade offensiven så framgångsrik? Dessutom porträtteras de högsta militära befälhavarna psykologiskt och som strateger. Glimtar av människoliv - Essäer av Gunnar Artéus

Baksidestext:
Gunnar artéus är en ovanlig historiker. Hans stora forskningsinsats ligger inom militärhistorien i vid mening. Men han är också poet, har gett ut diktsamlingar och översatt andra poeter som Rilke och Yeats. Och han är heller inte någon traditionell militärhistoriker. Han har visserligen skrivit om strategi, generaler och krigandets konst, men framför allt gäller hans forskning den framväxande militärstaten och det svenska samhället i dess helhet. 
- - -
Inlevelse i människor, stämningar och mentaliteter kommer tillbaka med ökad styrka i de essäsamlingar som Artéus publicerat under 2010-talet. Essäformen har gett honom en frihet som han utnyttjat till att göra inkännande och utsökt formulerade karakteristiker av personer och epoker. Essäformen ger honom också möjlighet att pröva nya metoder. 

ur Ronny Ambjörnssons förordGunnar Artéus är professor emeritus i historia, särskilt militärhistoria, vid Försvarshögskolan samt ledamot av Kungliga Krigsvetenskaps akademien. Han är även poet, essäist och översättare av utländsk litteratur.

Kommentarer