Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2017

Gösta Ekman den äldre - hemmahosreportage ur Filmen, 1919

Bild
Mitt barndomshem rymmer ett oöverblickbart antal böcker efter flera släktens, flera generationers samlande. Allt från Bibeln till Det bästa, allt från husdjursuppfödning till Strindbergs samlade verk, lagböcker, visböcker, poesi, romaner, uppslagsverk - allt. Min dröm är att göra ett riktigt bibliotek i huset, så att man får en överblick över alla ämnen och författare. 
Idag plockar jag fram en bok som kommer från Antikvitetshandeln som min farfar drev i Sandviken i början av 1900-talet. Boken är en inbunden utgåva av tidskriften Filmen årg. 1 och 2, sannolikt från 1918-1919, Albert Bonniers Förlag. 
Tidskriften är fylld av vackra ansikten i stilfulla poser, idolporträtt, reportage från filminspelningar, filmstjärnetävlingar och insändare. Tonen är servilt putslustig och allt utstrålar MONDÄNITET och världsvana. De flesta namn och ansikten är bortglömda idag, men ibland dyker ett och annat namn upp som kom att få en bestående plats i filmhistorien. Här ett artigt hemmahosreportage (ur …

Varför ser världen ut som den gör idag? Förslag till en ny programserie.

Bild
Dagens samhällsdebatt är till största delen uppbyggd av åsikter och känslor grundade på personliga erfarenheter, det vill säga "jaget" och dess snäva omkrets. De djupgående analyserna och de långa historiska perspektiven lyser med sin frånvaro. Jag längtar efter - det BEHÖVS - en programserie på TV där historiker och andra experter förklarade och diskuterade, ur ett brett idéhistoriskt perspektiv, den HISTORISKA BAKGRUNDEN till aktuella händelser, fenomen och konflikter i världen. Alltså en reflekterande programserie där man får en DJUPARE FÖRSTÅELSE för varför samhället ser ut som det gör idag. Det skulle inte vara ett debattprogram, men flera olika teorier och synsätt skulle komma till tals. Olika typer av historiker liksom filosofer, arkeologer, antropologer, litteraturvetare, konstvetare, musikvetare etc. (beroende på vad det handlade om) kunde vinkla temat utifrån sitt ämne eller belysa enskilda detaljer i den större kontexten.  
Kan någon ordna det?