Gösta Ekman den äldre - hemmahosreportage ur Filmen, 1919

Mitt barndomshem rymmer ett oöverblickbart antal böcker efter flera släktens, flera generationers samlande. Allt från Bibeln till Det bästa, allt från husdjursuppfödning till Strindbergs samlade verk, lagböcker, visböcker, poesi, romaner, uppslagsverk - allt. Min dröm är att göra ett riktigt bibliotek i huset, så att man får en överblick över alla ämnen och författare. 

Idag plockar jag fram en bok som kommer från Antikvitetshandeln som min farfar drev i Sandviken i början av 1900-talet. Boken är en inbunden utgåva av tidskriften Filmen årg. 1 och 2, sannolikt från 1918-1919, Albert Bonniers Förlag. 

Tidskriften är fylld av vackra ansikten i stilfulla poser, idolporträtt, reportage från filminspelningar, filmstjärnetävlingar och insändare. Tonen är servilt putslustig och allt utstrålar MONDÄNITET och världsvana. De flesta namn och ansikten är bortglömda idag, men ibland dyker ett och annat namn upp som kom att få en bestående plats i filmhistorien. Här ett artigt hemmahosreportage (ur årg 2, häfte 4) hos den unge skådespelaren Gösta Ekman som redan då var ett stort Namn. Observera också att den lille Hans får vara med på ett hörn:


Kommentarer