Varför ser världen ut som den gör idag? Förslag till en ny programserie.

Dagens samhällsdebatt är till största delen uppbyggd av åsikter och känslor grundade på personliga erfarenheter, det vill säga "jaget" och dess snäva omkrets. De  djupgående analyserna och de långa historiska perspektiven lyser med sin frånvaro. Jag längtar efter - det BEHÖVS - en programserie på TV där historiker och andra experter förklarade och diskuterade, ur ett brett idéhistoriskt perspektiv, den HISTORISKA BAKGRUNDEN till aktuella händelser, fenomen och konflikter i världenAlltså en reflekterande programserie där man får en DJUPARE FÖRSTÅELSE för varför samhället ser ut som det gör idag. Det skulle inte vara ett debattprogram, men flera olika teorier och synsätt skulle komma till tals. Olika typer av historiker liksom filosofer, arkeologer, antropologer, litteraturvetare, konstvetare, musikvetare etc. (beroende på vad det handlade om) kunde vinkla temat utifrån sitt ämne eller belysa enskilda detaljer i den större kontexten.  

Kan någon ordna det? 

Kommentarer